Menu

Villkor för köp på denna sida

 1. Denna sida är ägs och drivs av Timede Sydväst AB
 2. Köp
  Vid beställning träffas avtal om köp när Timede Sydväst AB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Timede Sydväst AB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills fullständig betalning har erlagts från kund.
 3. Pris
  I priserna ingår moms med 25 %. Inga expeditionskostnader tillkommer.
 4. Frakt
  Vi levererar varor inom Sverige tillkommer ingen avgift för frakt. Om inte det anges
 5. Betalningsvillkor
  I kassan kan du välja mellan betala med Klarna eller Paypal. Båda dessa betallösningar ger i dig sedan olika alternativ som kort betalning eller direktbetalning. Klarna erbjuder delbetalning med mera.
 6. Leveranser
  Varor skickas normalt inom två arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. Leverans sker med Schenker om inte annat angivits. Tänk på att det är du som ansvarar för att hämta ut det i tid. Timede Sydväst AB ansvarar inte för ej uthämtade leveranser och vi debiterar 200 kr i hanteringskostnad för ej uthämtade paket som kommer i retur till oss. Och eventuella kostnader för faktura, ny frakt med mera bekostas av dig som kund.
 7. Leveransförseningar
  Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t ex ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit.
 8. Transportrisken
  Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Eventuell reklamation ska vara oss tillhanda så snart som möjligt, dock senast en vecka efter du gjort ditt köp. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.
 9. Skadat gods
  När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt postcenter eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka.
 10. Ångerrätt och Öppet köp
  Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för frakt och emballage samt egna returkostnader. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i obrukat och oskadat skick. Ej heller om kunden inte hämtat ut sitt paket.
 11. Reklamationer
  Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen.
 12. Återbetalningar
  Återbetalning sker till ditt bankkonto inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.
 13. Reservationer
  Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll.
 14. Cookies på vår webbplats
  Vi använder oss av sessions cookies för att följa dig på sidan, vid inloggning, i varukorgen och så vidare. Accepterar du inte cookies i din webbläsare så kommer mycket av funktionaliteten på sidorna inte att fungera. Vill du ändå inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
 15. Integritetspolicy / Datalagring
  Vi sparar följande data om dig som kund:
  Kundregister: Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/org.nr, Momsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer.
  Dessa uppgifter har du själv som kund valt att registrera. Och du kan när som helst begära utdrag, ändring eller radering. Om du har anmält dig för nyhetsbrev sparas din e-postadress. Men om du inte handlar i butiken under ett år tas adressen bort ur registret.
  Beställningar: ip-adress, E-post, , Person-/orgnr, Momsnummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer. Uppgifter om beställningar sparas i sju år då det krävs enligt svensk lag. Därefter raderas uppgifterna.
  Ansvarig för hantering av Timede Sydväst AB kunduppgifter är Sören Hellqvist, som nås på soren.hellqvist@timede.se eller telefon 070-590 27 33.
 16. Force Majeure
  I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndigheters beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.